MEDITACIJA – NAČIN DA UPRAVLJAMO SVOJIM ŽIVOTOM

Kad želimo nekoga dobro da upoznamo, sa tom osobom provodimo vreme, razgovaramo, slušamo je, posmatramo i tako sve više saznajemo o kakvoj se ličnosti radi. Nešto od toga nam se veoma dopada, nešto verovatno i ne, ali prihvatamo drugu osobu, kao nekoga sa kim želimo da provedemo kvalitetno vreme i imamo dobar odnos.

Takođe, kada želimo da steknemo znanje o bilo čemu, za to svesno izdvajamo vreme, tokom koga se potpuno koncentrišemo na datu temu, čitamo, istražujemo, usmeravamo pažnju na sve što je važno i tako vremenom postajemo stručni za datu oblast.

Sve ovo možemo primeniti na sebe i sopstveni život. Da bismo zaista upoznali sebe i mogli da vodimo svoj život onako kako nama odgovara, a ne kako prilike nalažu, neophodno je da tome posvetimo vreme, da se na to koncetrišemo, da posmatramo i uočavamo i ono što nam se dopada i ne dopada, da prihvatamo i upoznajemo sebe. Tek izgradnjom tako iskrenog odnosa sa sobom, možemo raći da zaista upravljamo svojim životom, jer ne polazimo od spoljnih faktora i okolnosti, već uvek, prvo od sebe.

Meditacija je način da ovakav odnos sa sobom svesno gradimo i negujemo. A za taj posao nam je potrebno samo 15 do 20 minuta dnevno. U 1.440 minuta, koliko ih ima svaki dan, sigurno možemo da izdvojimo 1% samo za sebe.

Meditacija donosi jasnije uvide

Meditacija je, najednostavnije rečeno, posmatranje sebe iznutra. Kada se svesno koncentrišemo da posmatramo sebe iznutra, dozvoljavamo sebi da budemo ono što suštinski jesmo, a ne ono što čemu su nas iskustva naučila, kroz misli, osećanja, obrasce na koje smo navikli. Redovnim posmatranjem sebe, isto kao što bismo redovno posmatrali bilo šta drugo, shvatamo da u sebi imamo i snage i slabosti, dobijamo jasne uvide šta bi od toga trebalo negovati, a šta menjati. To je proces upoznavanje sebe i posetepenog sazrevanja svesnosti u kome nam postaje jasniji svet i u nama samima i oko nas. To znanje nam je, poput šire perspektive, neophodno da jasnije sagledamo sve što nam se u životu dešava. A kada imamo jasniji pogled, sve drugo se odvija lakše i usklađenije je sa našom pravom prirodom.

Meditacija pomaže da uvek krenemo od sebe

Svi znamo da je život i svet kojim smo okruženi, obilje najrazličitijih pojava, ljudi, okolnosti. Mi međutim, živeći svoj život, biramo samo deo tog obilja – živimo u određenim okolnostima, družimo se sa određenim ljudima, dešavaju nam se određene okolnosti. Tako je, zato što nam je pažnja baš na onim temama koje nam se i dešavaju. Naša pažnja je ta koja pravi izbor, a upravo taj izbor označava kvalitet našeg života. Redovnim meditiranjem, redovno posmatramo sebe iznutra, stičemo uvide o sebi i usklađujemo spoljne okolnosti prema sebi, a ne obratno. Jer, kada imamo jasnije uvide, do čega nas redovno meditiranje dovodi, jasnije nam je i šta želimo i šta ne želimo, a potom, takođe kroz meditaciju usmeravamo pažnju ka prioritetima. Kada pažnju usmerimo u mirnom meditativnom stanju, to je kao da smo važnu vest saopštili u mirnoj i tihoj sobi gde svako dobro može da nas čuje. Tada smo poputno koncetrisani na svoje priritete i jasno nam je da sve što se u životu dešava zavisi od našeg pogleda na to, a ne da su uzrok same okolnosti.

Meditacija umiruje um i štedi „snagu“

Radovno meditiranje, takođe, dopušta da prema životu imamo fleksibilan odnos. To znači da se ne opterećujemo težinom problema na koje povremeno nailazimo, da se ne trošimo na logička rešenja koja su možda dobra, a možda i nisu. Pomenuta fleksibilnost, međutim, nikako ne znači lenjost ili nezaiteresovanost, već dozvoljavanje sebi da, kada naiđemo na prepreku, posmatramo šta se dešava i zašto. Dopustimo da energija nađe svoje mesto i da se stvari slože onako kako je za nas najadekvatnije. To nećemo uspeti racionalnim sagledavanjem prilika, već meditiranjem na datu temu, usmeravajem pažnje na optimalizaciju okolnosti i delovanjem u skladu sa tim. Takva akcija deluje kao da ništa ne radimo, kao da smo pasivni. Ali upravo je suprotno, mi se aktivno umirujemo, sa namerom da usmerimo pažnju na rešenje problema. Kako u tišini bolje čujemo, a iz mirnog stanja preduzimamo bolje akcije, onda je jasno zašto je neophodno meditirati kako bi rešenja zaista bilo za nas najbolje, a ne rešenje koje smo prihvatili kao manje bolno ili kao ono koje je dobro zvučalo.

Iz svi navedenih razloga, meditacija je proces postepenog upoznavanja sebe, sa svim vrlinama i slabostima, prihvatanje sebe takvog kakvi jesmo, usmeravanje pažnje na prioritete i ljubav prema sebi koja podrazumeva negovaje fleskibilnosti i uživanja u svakom trenutku. A za bilo koji uspešan poduhvat u životu, važni su, upravo, ovi faktori: dobra koncentracija, svesno sagledavanje činjenica, usmeravanje pažnje, dobra namera i ljubav.