USLOVI KORIŠĆENJA LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA

 

Ovim dokumentom se regulišu prava i obaveze autora i korisnika LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA: LEPO MI JE MEDITACIJA, Godišnjeg PREMIUM programa SMIRENO I LEPO i Programa RESTART, u cilju smirene i lepe saradnje na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko ste korisnik jednog od navedenih programa, u daljem tekstu pronađite odeljak koji se odnosi na program koji koristite.

 

 

PROGRAM LEPO MI JE MEDITACIJA

 

Prava i obaveze autora Programa LEPO MI JE MEDITACIJA

Autor, realizator i organizator Programa je Milica Stojiljković, osnivač Centra za lični razvoj Lepo mi je, u okviru Agencije za organizovanje zabavnih i rekreativnih delatnosti i kosnultantske usluge LEPO MI JE Beograd, MB: 64554581, PIB: 109972367.

U okviru Programa, kao jedinstvenog proizvoda, autor svakom korisniku obezbeđuje sledeće:

Glavni deo programa

 • Online LEPO MI JE meditacije
  • Program sadrži ukupno 3 online meditaije, tokom mesec dana, u video formi, koje su korisniku dostupne putem edukativne platforme, na veb sajtu lepomije.rs.
  • Korisnik može pristupiti online meditacijama, putem jedinstvenog korisničkog imena/maila i lozinke.
  • Meditacije su dostupne isključivo online, na ovaj način i nije moguće njihovo preuzimanje.
 • Online konsultacije putem Zoom platforme
  • Program sadrži ukupno 1 online konsultaciju putem Zoom platforme, za period od mesec dana;
  • Svaki poziv je organizovan za sve učesnike programa zajedno, putem Zoom platforme.
  • Pre svakog poziva Autor Programa šalje korisnicima link za pristup online konsultaciji putem Zoom platforme.

Posebni bonusi u okviru Programa

 • Dodatni edukativni sadržaji
  • Program sadrži i dodatne edukativne sadržaje, u formi teksta, video i audio materijala, koje autor priprema na prateće teme, samo za korisnike Programa.
  • Svi navedeni sadržaji su dostupni korisniku putem edukativne platforme na sajtu lepomije.rs
  • Dodatni sadržaj programa je i članstvo u Facebook grupi, koji autor kreira samo za korisnike programa, putem Facebook aplikacije, a kojoj korisnik može pristupiti, ukoliko želi.
  • Autor reguliše pravila komunikacije unutar Facebook grupe i o tome obaveštava korisnika programa, pre ulaska u Facebook grupu.

Prava i obaveze korisnika Programa

Korisnik Programa ostvaruje pravo na korišćenje svih sadržaja Programa prilikom kupovine programa i to na period koji unapred odabere.

Korisnik kupuje Program kao jedinstven proizvod i može ga koristiti prema svojim željama i potrebama u vreme u koje odabere, a u skladu sa detaljima navedenim u Pravima i obavezama autora programa.

Ukoliko korisnik ne želi da koristi određeni deo programa, nakon kupovine, to može učiniti prema sopstvenom nahođenju, bez obaveza autora o povraćaju novca ili obezbeđivanju dodatne usluge.

Korisnik može koristiti sve sadržaje programa, isključivo u skladu sa pravilima koje definiše autor Programa i u skladu sa, gore navedenim, Pravima i obavezama autora Programa.

Korisnik kupuje Program prema jedinstvenoj, unapred definisanoj ceni, za period koji unapred odabere, po osnovu izdatog računa od strane autora.

Korisnik dobija pravo korišćenja Programa, svakog prvog u mesecu za prvi tekući mesec, a nakon što autor evidentira uplatu za kupovinu programa, nakon čega obaveštava korisnika Programa o korisničkom imenu i lozinci kojom pristupa edukativnoj platformi.

Odricanje od odgovornosti

Autor Programa ne preuzima odgovornost za štetu koju Korisnik pretrpi ili može da pretrpi usled toga što nije pročitao Uslove korišćenja ili činjenice da Korisnik nije koristio Program na način, u vremenu i pod uslovima predviđenim Programom.

 

GODIŠNJI PREMIUM PROGRAM SMIRENO I LEPO

 

Prava i obaveze autora Godišnjeg PREMIUM programa SMIRENO I LEPO

Autor, realizator i organizator Programa je Milica Stojiljković, osnivač Centra za lični razvoj Lepo mi je, u okviru Agencije za organizovanje zabavnih i rekreativnih delatnosti i kosnultantske usluge LEPO MI JE Beograd, MB: 64554581, PIB: 109972367.

U okviru Programa, kao jedinstvenog proizvoda, autor svakom korisniku obezbeđuje sledeće:

Glavni deo programa

 • Online seminari
  • Program sadrži ukupno 12 online seminara, tokom 12 meseci trajanja programa, koji su korisniku dostupni putem edukativne platforme, na veb sajtu lepomije.rs.
  • Korisnik može pristupiti online seminarima, putem jedinstvenog korisničkog imena/maila i lozinke.
  • Seminari su dostupni isključivo online, na ovaj način i nije moguće njihovo preuzimanje.
  • Seminari se sastoje iz video i audio lekcija, kao i pratećih materijala u tekstualnoj formi.
  • Svakog meseca, dostupan je po jedan novi seminar, tokom narednih 12 meseci.
  • Svakog narednog meseca, dostupan je novi seminar, uključujući i dostupnost svih seminara za prethodne mesece.
 • Individualne konsultacije
  • Program sadrži ukupno 10 individualnih konsultacija tokom 12 meseci.
  • Korisnik može iskoristiti indivudlane konsultacije prema rasporedu koji sam odredi, odnosno u dogovoru sa autorom programa.
  • Individualne kosnultacije traju 60 minuta i obavljaju se online, između korisnika i autora programa.
  • Korisnik unapred zakazuje termin konsultacije, u dogovoru sa autorom programa.
  • Individualne konsultacije su u skladu sa redovnim programima u okviru metoda Lepo mi je, čiji je autor Milica Stojiljković, autor Programa.
 • Retreat seminari
  • Program sadrži ukupno 3 retreat seminara tokom 12 meseci trajanja Programa.
  • Retreat seminari su grupni seminari kojima prisustvuju svi učesnici Programa.
  • Retreat seminari će biti organizovani u Beogradu, na za to predviđenom mestu.
  • O datumu i mestu seminara, autor obaveštava korisnike programa, putem mail-a i edukativne platforme, kojoj imaju pristup svi korisnici programa.
 • Redovna druženja
  • Program sadrži ukupno 2 druženja tokom 12 meseci trajanja Programa.
  • Druženja predstavljaju događaje na kojima se okupljaju svi učesnici Programa i čiji je cilj međusobno druženje, saradnja i razgovor na teme usklađene sa glavnim ciljevima Programa.
  • Događaji će biti organizovani u Beogradu, na za to predviđenom mestu.
  • O datumu i mestu događaja, autor obaveštava korisnike Programa, putem mail-a i edukativne platforme, kojoj imaju pristup svi korisnici Programa.

Posebni bonusi u okviru Programa

 • LEPO MI JE biblioteka
  • Korisnik Programa može koristiti i LEPO MI JE biblioteka, što podrazumeva iznajmljivanje knjiga na teme koje su u skladu sa Programom.
  • Mesto i pravila korišćenja bibliteke određuje autor programa, o čemu obaveštava korisnika.
 • QiGong trening
  • Program sadrži i 2 QiGong treninga, kao poseban bonus.
  • Treninzi su dostupni korisniku programa, isključivo putem edukativne platforme na sajtu lepomije.rs.
  • Korisnik pristupa treningu, koristeći korisničko ime/mail i lizinku, kao i za ostale sadržaje edukativne platforme.
  • Treninzi su, u obliku video materijala dostupni korisniku, u periodu od 12 meseci od početka korišćenja programa.
 • Dodatni edukativni sadržaji
  • Program sadrži i dodatne edukativne sadržaje, u formi teksta, video i audio materijala, koje autor priprema na prateće teme, samo za korisnike Programa.
  • Svi navedeni sadržaji su dostupni korisniku putem edukativne platforme na sajtu lepomije.rs
  • Dodatni sadržaj programa je i članstvo u Facebook grupi, koji autor kreira samo za korisnike programa, putem Facebook aplikacije, a kojoj korisnik može pristupiti, ukoliko želi.
  • Autor reguliše pravila komunikacije unutar Facebook grupe i o tome obaveštava korisnika programa, pre ulaska u Facebook grupu.

Prava i obaveze korisnika Programa

Korisnik Programa ostvaruje pravo na korišćenje svih sadržaja Programa prilikom kupovine programa i to na period od 12 meseci.

Korisnik kupuje Program kao jedinstven proizvod i može ga koristiti prema svojim željama i potrebama u vreme u koje odabere, a u skladu sa detaljima navedenim u Pravima i obavezama autora programa.

Ukoliko korisnik ne želi da koristi određeni deo programa, nakon kupovine, to može učiniti prema sopstvenom nahođenju, bez obaveza autora o povraćaju novca ili obezbeđivanju dodatne usluge.

Korisnik može koristiti sve sadržaje programa, isključivo u skladu sa pravilima koje definiše autor Programa i u skladu sa, gore navedenim, Pravima i obavezama autora Programa.

Korisnik kupuje Program prema jedinstvenoj, unapred definisanoj ceni, za period od 12 meseci, po osnovu izdatog računa od strane autora.

Korisnik dobija pravo korišćenja Programa, odmah nakon što autor evidentira uplatu za kupovinu programa, nakon čega obaveštava korisnika Programa o korisničkom imenu i lozinci kojom pristupa edukativnoj platformi.

Odricanje od odgovornosti

Autor Programa ne preuzima odgovornost za štetu koju Korisnik pretrpi ili može da pretrpi usled toga što nije pročitao Uslove korišćenja ili činjenice da Korisnik nije koristio Program na način, u vremenu i pod uslovima predviđenim Programom.

 

PROGRAM RESTART

 

 Prava i obaveze autora Programa RESTART

Autor, realizator i organizator Programa je Milica Stojiljković, osnivač Centra za lični razvoj Lepo mi je, u okviru Agencije za organizovanje zabavnih i rekreativnih delatnosti i kosnultantske usluge LEPO MI JE Beograd, MB: 64554581, PIB: 109972367.

U okviru Programa, kao jedinstvenog proizvoda, autor svakom korisniku obezbeđuje sledeće:

Glavni deo programa

 • Online seminari
  • Program sadrži ukupno 8 online seminara, tokom 8 nedelja trajanja programa, koji su korisniku dostupni putem edukativne platforme, na veb sajtu lepomije.rs.
  • Korisnik može pristupiti online seminarima, putem jedinstvenog korisničkog imena/maila i lozinke.
  • Seminari su dostupni isključivo online, na ovaj način i nije moguće njihovo preuzimanje.
  • Seminari se sastoje iz video i audio lekcija, kao i pratećih materijala u tekstualnoj formi.
  • Svake nedelje, dostupan je po jedan novi seminar, tokom 8 nedelja trajanja programa.
  • Svake naredne nedelje, dostupan je novi seminar, uključujući i dostupnost svih seminara za prethodne nedelje.
 • Online konsultacije putem Zoom platforme
  • Program sadrži ukupno 10 online konsultacija putem Zoom platforme: uvodni trening, 8 nedeljnih konsultacija i završni trening.
  • Svaki poziv je organizovan za sve učesnike programa zajedno, putem Zoom platforme.
  • Pre svakog poziva Autor Programa šalje korisnicima link za pristup online konsultaciji putem Zoom platforme.

Posebni bonusi u okviru Programa

 • Dodatni edukativni sadržaji
  • Program sadrži i dodatne edukativne sadržaje, u formi teksta, video i audio materijala, koje autor priprema na prateće teme, samo za korisnike Programa.
  • Svi navedeni sadržaji su dostupni korisniku putem edukativne platforme na sajtu lepomije.rs
  • Dodatni sadržaj programa je i članstvo u Facebook grupi, koji autor kreira samo za korisnike programa, putem Facebook aplikacije, a kojoj korisnik može pristupiti, ukoliko želi.
  • Autor reguliše pravila komunikacije unutar Facebook grupe i o tome obaveštava korisnika programa, pre ulaska u Facebook grupu.

Prava i obaveze korisnika Programa

Korisnik Programa ostvaruje pravo na korišćenje svih sadržaja Programa prilikom kupovine programa i to na period od 8 nedelja.

Korisnik kupuje Program kao jedinstven proizvod i može ga koristiti prema svojim željama i potrebama u vreme u koje odabere, a u skladu sa detaljima navedenim u Pravima i obavezama autora programa.

Ukoliko korisnik ne želi da koristi određeni deo programa, nakon kupovine, to može učiniti prema sopstvenom nahođenju, bez obaveza autora o povraćaju novca ili obezbeđivanju dodatne usluge.

Korisnik može koristiti sve sadržaje programa, isključivo u skladu sa pravilima koje definiše autor Programa i u skladu sa, gore navedenim, Pravima i obavezama autora Programa.

Korisnik kupuje Program prema jedinstvenoj, unapred definisanoj ceni, za period od 8 nedelja, po osnovu izdatog računa od strane autora.

Korisnik dobija pravo korišćenja Programa, odmah nakon što autor evidentira uplatu za kupovinu programa, nakon čega obaveštava korisnika Programa o korisničkom imenu i lozinci kojom pristupa edukativnoj platformi.

Odricanje od odgovornosti

Autor Programa ne preuzima odgovornost za štetu koju Korisnik pretrpi ili može da pretrpi usled toga što nije pročitao Uslove korišćenja ili činjenice da Korisnik nije koristio Program na način, u vremenu i pod uslovima predviđenim Programom.