3 ISTINE KOJE TREBA DA ZNAŠ, AKO HOĆEŠ DA ŽIVIŠ LEPO

Svi hoćemo da živimo lepo i tu nema ništa neobično. U praksi se, međutim, često srećem sa pitanjem klijenata – kako da zaista žive lepo, kako da prave izbore koji će ih dovesti do zadovoljstva koje nije samo privremeno već trajno, kako da prevaziđu povremene prepreke i izađu iz lavirinta problema u koje se upletu. Ili, pak, zašto im se čini da rade sve što bi trebalo, a rezultati do kojih dolaze i nisu baš ono što su očekivali. Ne donose očekivano zadovoljstvo.

Zato pišem ovaj tekst. Dugogodišnje istraživanje, lična praksa i rad sa više hiljada ljudi su mi pokazali da postoje 3 činjenice koje je važno da znamo, kako bismo živeli lepo. To nisu moja tri saveta za lep i besprekoran život, već 3 činjenice o mehanizmu koji nam je priroda, rođenjem, dala i zahvaljujući kojima možemo živeti lepo, uvek, ma šta se događalo oko nas, ma na kakve prepreke naizlazili, ma šta lepo, za nas lično značilo.

 

IMAŠ MOD RAZVOJA I MOD ZAŠTITE – TI BIRAŠ KOJI RADI ZA TEBE

 

Prirodno je da se od rođenja razvijamo i rastemo. Hteli, ne hteli, život svakog dana ide napred. Tako nam je i priroda dala MEHANIZAM RASTA I RAZVOJA. To je, bukvalno, deo mozga koji je zadužen za sticanje znanja, kreativno izražavanje, dobar imunološki sistem, odnosno dobro psiho-fizičko zdravlje, sve ono što čini da rastemo i razvijamo se. Kako život stalno ide napred, prirodno je i da ovaj mehanizam bude stalno aktivan.

Imamo međutim i drugi mehanizam, odnosno MOD ZAŠTITE. To je onaj mehanizam koji se aktivira kada smo u izuzetno velikoj opasnosti. I njime upravlja sasvim drugi deo mozga. Ovaj deo je aktivan kada SPOLJA, primetimo ogromnu opasnost, kada je PRISUTAN STRAH I STRES, zbog čega se u telu stvori sasvim druga hemija i uključe centri koji nam pomognu da sačuvamo sopstveni život. To je mehanizam PREŽIVLJAVANJA. I imamo ga, za slučaj ekstremno opasnih situacija, kako bismo bukvalno sačuvali sopstveni život. Dakle, on bi trebalo da bude aktivan samo povremeno, a ne trajno. Kada je aktivan ovaj mehanizam, on svu našu energiju usmerava da sačuvamo svoj život u datom trenutku. Praktično govoreći, ako vas juri besan pas, nećete misliti o idealnom partneru, obavezama na poslu i odlasku kod frizera.

 

MOD RAZVOJA I ZAŠTITE NE MOGU RADITI U ISTO VREME

 

Zašto je važna priča o ova dva moda? Zato što oni nikada ne mogu raditi u isto vreme. Tačnije, ako je aktivan mod zaštite, odnosno ako smo stalno izloženi stresu, plašimo se, brinemo i zavisimo od spoljnih okolnosti, mi veštački držimo aktivnim mod zaštite. A to direktno znači, da veštački držimo „isključenim“ sve ono što pogoduje našem razvoju.

Dakle, nema razvoja, ako je prisutan stalan stres, strah i okrenutost na spolja!

To možemo primeniti na bilo koji životni primer. Recimo, izaberete posao koji zvuči dobro. Solidno zarađujete, napredujete u karijeri. Ali uz sve to, prisutan je ogroman stres, kasno dolazite kući, plašite se da ćete narušiti svoje zdravlje, nemate volje za drugim aktivnostima. Napeti ste i nervozni. I šta se tada dešava? Od ideje da imate lepo posao i da napredujete, došli ste do tačke u kojoj je stres toliko prisutan da je taj napredak samo prividan. O tome vam svedoči činjenica da nemate volje za drugim aktivnostima, za kreativnim izražavanjem, za druženjem, već ste u stalnom strahu i stresu. Umesto da stvarno živite i napredujete, vi samo životarite.

 

SVOJU ISTINU O LEPOM ŽIVOTU ISTRAŽUJ PRVO U SEBI, PA OKO SEBE

 

Svi se, ponekad, upletemo u ovu zamku i želeći da zaista razvijamo svoju ličnost i odnose, postanemo nervozni, ljuti, čak nesrećni i ne znamo kako da sebe sebi ponovo vratimo.

Do toga dođe, iz jednog jednostavnog razloga. Izbore, uglavnom, pravimo, koncentrišući se samo na spoljne faktore. Radimo ono što smo naučili od roditelja, pratimo trendove, biramo prijatelje, partnera, poslove i druge aktivnosti na osnovu onoga što zvuči dobro, dobro u OPŠTEM POGLEDU, dobro SPOLJA GLEDANO.

A kome pogoduje, pogled na SPOLJA, STRAH I STRES?! Pa modu zaštite, a ne razvoja.

Dakle, način da se razvijate i pravite izbore koji će doneti istinski rast je da počnete prvo da pitate sebe, a da prestanete da pitate druge. Kada počnete sebe da posmatrate iznutra, uočavate šta vam prija, a šta vam ne prija, koje su vaše vrednosti, a koje slabosti. I onda, vremenom, pravite izbore, svesno nastojeći da birate onaj posao, one prijatelje, partnera i aktivnosti, koji će pogodovati daljem razvoju vaših vrednosti i prevazilaženju slabosti.

Praveći takve izbore, osećate se smireno i lepo svakog dana, jer tome svesno težite. I tada ćete nailaziti na prepreke, ali ih nećete videti kao probleme, već kao prilike za dalji rast. Videćete ih kao lekcije iz kojih ćete nešto naučiti što do tada o sebi niste znali i tako ćete napredovati dalje. Jer svako novo znanje je dragoceno. Tako, vremenom, gradite život u kome uživate, a ne život u kome samo preživljavate.

I iz ličnog primera, ali i iz rada sa više hiljada ljudi do sada, mogu da potvrdim da je ova činjenica apsolutno tačna. Nemojte, pritom, očekivati da će se ova promena dogoditi u trenutku, klikom na čarobno dugmence. To je proces koji se postepeno događa. Ali u kome je svaki korak vredan i lep i to je suština života.

Ako vas dodatno zanima ova tema, možete besplatno preuzeti moj ONLINE SEMINAR – Kako da uvek živiš lepo, bez obzira na okolnosti, OVDE.