DA, STVARNO MOŽEŠ DA VRATIŠ LEPO U SVOJ ŽIVOT

 

Ako se pitaš, da li je stvarno moguće da se oslobodiš neprijatnog stanja i neraspoloženja, važno je da znaš da je to zaista moguće! Priroda ti je dala mehanizam da budeš u svim mogućim stanjima i to na potpuno isti način. Dakle, ako možeš da dospeš u loše stanje, možeš i u dobro, koristeći isti mehanizam. Sve što ti je potrebno je: da znaš koji je to mehanizam, kako da ga koristiš i da imaš malo strpljenja za sve.

Imam klijente koji godinama talože stres i teskobu u sebi. Nekada su razlog tome loši odnosi, nekada previše ćutanja i stavljanja problema pod tepih. Često su to i tragični događaji ili loša iskustva i strahovi. I svima njima je jasno da im se ne sviđa stanje u koje su dospeli, ali, što je još važnije, nisu sasvim sigurni da je uopšte moguće da iz njega izađu.

Ako se prepoznaješ u ovoj priči, opet naglašavam, važno je da znaš da rešenje postoji. I priroda ti ga je dala, već rođenjem.

 

ZAŠTO JE MOGUĆE DA POPRAVIŠ SITUACIJU

Kada krenu nemili događaji, kada se talože loši odnosi i kada se ponavljaju mesecima ili godinama, tako tvoj mozak uči da je to tvoje regularno stanje. Svako znanje stičemo tako što usmeravamo pažnju na datu temu i tu radnju iznova ponavljamo.

Dakle, ako mesecima ili godinama, brineš zbog nečega, taložiš stres i loše odnose, to znači da iznova i iznova, usmeravaš pažnju na to. Tako ti tovoj mozak pomaže da stekneš znanje o tome da ti je loše. A mozak stečeno znanje koristi da bi regulisao dalje procese u tvom organizmu – organizovao ćelije, rad organa, raspoloženje i slično.

Znači, ako mu stalno daješ znanje koje je po tebe destruktivno, nema mogućnost da ti da drugačije procese u tebi, osim onih koji su po tebe destruktivni. I to je razlog zašto se posle niza godina teskobe, osećaš loše.

I svaki put kada se nađeš u sličnoj situaciji, automatski se aktivira program, odnosno podhranjeno znanje na datu temu.

Dobra vest je da na isti način, za iste teme, možeš podučiti svoj mozak sasvim drugačijem znanju. Kakvom god želiš. Sama namera da izađeš iz lošeg stanja je, već, konstuktivna. Ako tu nameru, uporno i bez izuzetka svakog dana ponavljaš, mozak će već početi da stiče znanje o tome. I kada se pojavi situacija koja ti podstiče loše stanje – mozak će sada, bar morati da „razmisli“ koju rekakciju da ti ponudi, jer ima i novo znanje na tu temu.

 

KAKO JE MOGUĆE DA POPRAVIŠ SITUACIJU, STVARNO

Istina je da ti za ovaj proces, uvođenja novog znanja, treba puno energije i dobre volje, koju baš i nemaš kad nisi dobro, zar ne?! Nije ti lako da u tome istraješ, zato što signal koji šalješ mozgu svojom dobrom namerom ima milion puta manju brzinu od onog destuktivnog (jer, je on u tebi godinama i ima iskustvo koje se podhranjeno u podsvesnom umu).

Postoji, međutim, način da nadmudriš stari program i to bez dodatnog napora i da zaista živiš onako kako želiš! Jedini način, zapravo, da u tome uspeš je meditacija. Zašto? Zato što kada meditiraš, odnosno već kada zatvoriš oči i malo se umiriš, menja se frekvencija tvog mozga. Dolazi u jedno mirnije stanje u kome se mozak oslobađa prethodnih iskustava. Praktično govoreći, tada prestaje da bude opterećen već stečenim (destruktivnim) znanjem. Jednostavno, na toj frekvenciji, mozak nema fokus na starim stanjima. I zato mu možeš dati nove informacije koje su za tebe konstruktivne i on će ih primiti kao sasvim novo sveže znanje, neometano prethodnim znanjima. Kada ovu radnju ponavljaš svakog dana – podstižeš da se to znanje podhrani u tvom mozgu i da mozak počne da radi u tvoj korist.

Istovremeno, meditiranjem, odnosno samim zatvaranjem očiju i okretanjem ka unutra, postižeš sve veći unutrašnji mir. To znači da se istovremeno: oslobađaš uznemirenosti, daješ svom mozgu znanje koje ide u tvoju korist i sve to radiš u miru, bez stresa. Zar to nije divno!

Nije ovo nikakav čarobni štapić. Jednostavno, priroda je sve već udesila. Samo te niko nije do sada naučio kako sebi da pomogneš na ovaj način. Ali nikada nije kasno da počneš iz početka i napraviš RESTART u svom životu.