5 DOKAZA KOLIKO SU BAHOVE KAPI GENIJALNE

Možemo ih površno shvatiti kao još jednu alternativnu metodu koja nam pomaže da popravimo svoje psiho-fizičko zdravlje ili njihovo dejstvo meriti “placebo” efektom, ali Bahove kapi su pravi dokaz koliko smo povezani sa prirodom i koliko jednostavno i lako sebi možemo pomoći da se osećamo bolje, ne samo u trenucima slabosti, već i trajno. Ovo je pet istina koje svedoče o genijalnosti terapije Bahovim cvetnim esencijama.

Čovekovo raspoloženje jednako ponašanju cveta u prirodi

Bahovih kapi, odnosno esencija ima ukupno 38 i svaka je nastala od po jednog cveta i namenjena je određenom raspoloženju ili stanju čoveka. Genijalno je što upravo “ponašanje” datog cveta u prirodi, njegovo okruženje, životni vek, izgled, potpuno simbolišu čovekovo raspoloženje kome je esencija namenjena. Doktor Bah je to pažljivo uočio i podario nam mogućnost da svoja rapoloženja vraćamo u balans upravo zahvaljući cveću i našoj podudarnosti sa prirodonim okruženjem.

Bahovim kapima sprečavamo da neraspoloženje poremeti naše zdravlje

Kada smo neraspoloženi ili nas nešto boli, to je siguran znak da je naš energetski balans narušen i da je naše psiho-fizičko zdravlje manje ili više ugroženo. Bahove kapi pomažu na svoj balans vratimo u normalu, odnosno da frenkvenciju svoje energije održimo na nivou koji neće dalje oslabiti naše zdravlje. Obično, kada se ne osećamo dobro, dodatno brinemo zbog toga, što samo negativno utiče na mogućnost ozdravljenja. Bahove kapi nam pomažu da ojačamo, da vratimo dobro raspoloženje kojim i naše zdravlje počinje da se obnavlja. I što je najvažnije, u tom procesu, kada smo u ravnoteži jasnije nam je u čemu je zaista problem, postajemo svesni situacije, čime sebi dozvoljavamo da je trajno rešimo.

Bahove kapi imaju 100% uspešne rezultate tokom skoro 100 godina postojanja

Doktor Bah nam je poklonio sistem cvetnih esencija još pre skoro jednog veka. Od tada do danas, kapi se koriste i u kliničkoj praksi širom sveta i nije zabeleženo ni jedno ljudsko stanje ili raspoloženje koje nije moglo biti uspešno tretirano adekvatnom kombinacijom kapi. Ljudi koji su tvrdili da im kapi nisu pomogle su uvek oni koji su ih uzimali na svoju ruku, bez konsultacije sa iskusnim Bahovim praktičarem.

Bahove kapi nemaju kontraindikacije

Nastale u skladu za zakonima prirode, Bahove kapi zaista ne sadrže nikakve hemijske elemente i potpuno su prirodne. Nastaju sunčanjem ili kuvanjem cvetova i koriste se kao vodeni rastvor. Njihovo delovanje nema kontraindikacije, što znači da ne postoji mogućnost da na naš organizam bilo kako negativno utiču. Ako određena esencija nema na šta da deluje, samo će proći kroz naš organizam. To je poput čaja od lekovitih trava. Ako je čaj, recimo, koristan za sprečavanje bola u stomaku, verovatno će delovati i bol će proći. Ali ako nas stomak ne boli, a popijemo isti čaj, to će biti samo prijatan topli napitak. Slično deluju i Bahove kapi. Ako ih uzimamo za konkretan problem, pomoćiće da ga rešimo, ako problema nema, samo će proći kroz naše telo bez ikakvog propratnog efekta.

Jednostavnost – prinip po kome su nastale Bahove kapi

Kada je pravio sistem svojih cvetnih esencija koji nam je danas toliko koristan, doktor Bah je shtvatio da sve mora biti jednostavno. Tako se, Bahove kapi prave veoma jednostavno, kombinacija se (u dogovoru sa Bahovim praktičarem) određuje veoma jednostavno, koriste se lako i imaju efikasno dejstvo koje se može osetiti već nakon nekoliko dana. I nije suština u uprošćavanju stvari i brzim rešenjima, već upravo u suštinskoj i jedinoj istini po kojoj funkcioniše i cela priroda i životi svih živih bića, a to je da je sve jednostavno i da je sve povezano, ma koliko nam se činilo da je komplikovano i nedokučivo. Upravo Bahove kapi i povezanost ljudskih raspoloženja sa prirodom pojedinih cvetova su dokaz tome.