KAKO BIRAMO KOMBINACIJU BAHOVIH KAPI

Da bi Bahove kapi zaista imale pravo dejstvo, neophodno je odabrati pravu kombinaciju kapi u čemu je presudan razgovor sa Bahovim praktičarem. Svi mi imamo različite misli, osećanja i raspoloženja, ali nam je potrebna stručna i obučena osoba koja nam može pomoći da odaberemo onu kombinaciju kapi koja je za nas adekvatna. Test ili paušalna procena mogu dovesti do nekog efekta, ali mi praksa pokazuje da ljudi koji odaberu kombinaciju kapi na ovaj način, često vide da terapija nema adekvatno dejstvo i odluče da odustanu od nje. Moj topli savet je da ne birate sami kombinaciju Bahovih kapi, već da se o tome posavetujete sa Bahovim praktičarem.

Evo kako izgleda proces odabira kombinacije i razgovor sa praktičarem:

  1. Pojedinac iznese svoj problem/situaciju koja ga ometa da normalno funkcioniše;
  2. Razmenom pitanja i odgovora, Bahov praktičar daje predlog kombinacije kapi, pri čemu klijentu potpuno razjašnjava zašto biraju baš tu kombinaciju i kakvo bi ona dalje dejstvo trebalo da ima (pritom je važno da i klijent učestvuje u dobijanju odgovora – zašto mu je potrebna baš data kombinacija);
  3. Na kraju, praktičar pravi tzv. upotrebnu flašicu – rastvor vode sa po dve/četiri kapi od svake esencije koja ulazi u kombinaciju.