5 BLAGODETI KOJE MEDITACIJA UNOSI U NAŠ ŽIVOT

Godinama praktikujem i proučavam meditaciju, ali i dalje mi se događa da naiđem na ljude koji misle da je to teška ili čudna disciplina, koja „nije za njih“. Ima i onih koji bi da probaju, ali da ne zatvore oči J. Iako je vezujemo za tradiciju naroda koji žive na Istoku, danas je i zapadna nauka već pružila ozbiljne dokaze o značaju meditacije. Tehnike meditiranja su brojne. Ona koju primenjujem na sebi i u radu sa ljudima, veoma je jednostavna i posle kratkog vremena nam pokazuje koliko imamo moć upravljanja sopstvenim životom.

Koncentrišemo se na informacije koje su nas ključne

Ako znamo da su oko nas stalno drugi ljudi i okolnosti, to znači da je oko nas stalno bezbroj informacija. Da bismo „uzeli“ samo one informacije koje su naše, koje su nama važne, jedini način je da se utišamo, da „čujemo“ šta tu za nas ima. Ako je buka i u nama i spolja, nikada nećemo „čuti“ one informacije koje su za nas značajne. Meditacija pomaže da se utišamo i dobijemo prave odgovore.

Počinjemo bolje da razumemo sebe i druge

A kada dobijemo prave odgovore, tražeći ih u sebi, onda razumemo i što je najvažnije – prihvatamo, da imamo i vrline i slabosti i posmatrajući druge, uočavamo da ih i oni imaju. Samim tim, više ne osuđujemo druge, bolje ih razumemo i time sebi obezbeđujemo dodatni mir, jer nismo uznemireni zbog drugih ljudi i okolnosti.

Shvatamo da sva naša snaga leži u unutrašnjem miru

Kada na ovaj način razumemo sebe i druge, onda smo u sebi duboko mirni. Sve postaje u redu u svakom trenutku. Tada znamo da je u redu i kad ne izgleda da je sve tako, jer negativne okolnosti razumemo kao prirodno stanje koje se povremeno događaja, kako bi se uspostavila ravnoteža, kako bismo stekli znanje koje do tada nismo savladali i kako bismo mogli dalje da napredujemo.

Upravljamo spoljnim okolnostima, a ne one nama

Kada meditiramo, zatvorimo oči i koncentrišemo se na sebe iznutra. Tada je naša pažnja okrenuta ka nama samima. Ako znamo da nam se u životu dešava ono na čemu nam je pažnja, onda je razumljivo da okretanjem pažnje „u sebe“, dozvoljavamo da vidimo šta se dešava u nama. A kada to znamo, ne upravljaju spoljne okolnosti našim bićem, već mi, poznajući sebe, upravljamo svojim životom i okolnostima na koje nailazimo.

Zahvalni smo na onom što imamo, umesto da patimo za onim što nemamo

Imajući sve navedeno u vidu, vidimo da meditacija stišava „buru“ u nama, koju izazivaju razne spoljne situacije i ljudi, da neguje naš unutrašnji mir koji je mera suštinskog osećaja sreće (jer smo srećni kada smo smo spokojni, a ne kada smo ushićeni) i što je najvažnije – čini da budemo svesni svega što radimo sada i ovde, da budemo tome potpuno posvećeni i da potpuno u svemu uživamo. Tada smo zahvalni na svemu što nam se dešava, na malim i velikim stvarima i oslobođeni patnje za onim što nemamo.