NAUČI DA UPRAVLJAŠ
SVOJOM ENERGIJOM

Lekcija 1

Lekcija 2

Lekcija 3

Ovde možeš preuzeti
radni list za ovaj seminar