Informacije za korisnike ONLINE programa

INFORMACIJE ZA KORISNIKE LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA

 

O LEPO MI JE ONLINE programima

 • LEPO MI JE ONLINE PROGRAMI su online programi koji korisnicima pružaju rekreativne i druge savete u vezi sa ličnim razvojem, a u skladu sa principima Programa ličnog razvoja LEPO MI JE, čiji je autor Milica Stojljković;
 • LEPO MI JE ONLINE PROGRAME je moguće koristiti iskuljučivo online (u digitalnoj formi), putem veb sajta www.lepomije.rs i to na sledeći način:
  • Da bi korisnik mogao da pristupi određenom LEPO MI JE ONLINE PROGRAMU, potrebno je da kreira svoj nalog na veb sajtu www.lepomije.rs i potom izvrši kupovinu;
  • Nakon kreiranja naloga će na svoj e-mail primiti poruku o kreiranju naloga;
  • Nakon izvršene kupovine će na svoj e-mail primiti potvrdu o izvršenoj kupovini;
  • Radi zaštite podataka i autorskih prava vezanih za sam program, potrebno je da korisnik unese svoje „log-in“ podatke prilikom svakog pristupa programu;
  • Sve programe je moguće pratiti isključivo putem veb sajta www.lepomije.rs;
  • Kopiranje ili ustupanje „log-in“ podataka trećem licu nije dozvoljeno.

 

Pristup LEPO MI JE ONLINE programima

KREIRANJE NALOGA ZA LEPO MI JE ONLINE PROGRAME

 

 • Da bi korisnik mogao da pristupi LEPO MI JE ONLINE PROGRAMU, potrebno je da kreira svoj nalog, što je istovremeno i neophodan korak pre izvšenja kupovine datog programa;
 • Na stranici gde je opisan pojedinačni LEPO MI JE ONLINE PROGRAM, dugme za prijavu vodi na stranicu za kreiranje naloga, a potom i kupovinu programa;
 • Kreiranje naloga je moguće izvršiti na tri načina:
 1. Unosom imena, prezimena i e-mail adrese na linku https://www.lepomije.rs/checkout/, pre same kupovine programa;
 2. Putem ličnog Facebook ili G-mail naloga,na linku https://www.lepomije.rs/checkout/ pre same kupovine programa;
 3. Na jedan od prethodno dva navedena načina, a klikom na dugme Registracija koje se nalazi u gornjem desnom uglu naslovne stranice (Homepage) veb sajta www.lepomije.rs.
 • Nakon kreiranja naloga, na jedan od tri gore navedena načina, korisnik prima potvrdu o kreiranju naloga putem e-maila koji je naveo prilikom registracije naloga;
 • Nakon toga, korisnik može pristupiti svom nalogu, neograničen broj puta i to putem linka https://www.lepomije.rs/wp-login.php odnosno klikom na dugme Prijava, koje se nalazi u gornjem desnom uglu naslovne stranice (Homepage) veb sajta www.lepomije.rs;
 • Na svom nalogu, korisnik može pristupiti svim programima koje je kupio, može promeniti svoje lične podatke i lozinku za pristup nalogu, a takođe dostupni su mu i svi podaci o izvšenoj kupovini programa i iznosu transakcije;
 • Ukoliko je korisnik kreirao svoj nalog i želi da kupi dodatne LEPO MI JE ONLINE PROGRAME, to može učiniti u okviru svog postojećeg naloga i nije potrebno da kreira nov nalog.

 

KUPOVINA LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA

 

 • Da bi korisnik postao vlasnik jednog ili više online programa, potrebno je da obavi kupovinu putem stranice koje je za to predviđena, za svaki program pojedinačno. Na stranici koja opisuje svaki program, jasno je naznačeno mesto za mogućnost kupovine;
 • Korisnik kupovinu može izvršiti nakon što je prethodno kreirao svoj nalog, pri čemu za svaku novu kupovinu nije potrebno kreirati nov nalog, već se kupovina, a potom i pristup novom programu, može izvršiti unutar postojećeg naloga;
 • Korisnik kupovinu može obaviti na sledeći način:
  • Na stranici gde je opisan pojedini LEPO MI JE ONLINE PROGRAM, dugme za prijavu vodi na stranicu za kreiranje naloga, a potom i kupovinu programa;
  • Na pomenutoj stranici, a pre izvšenja kupovine, korisnik na ekranu dobija uvid u sadržinu svoje „korpe“ (naziv ONLINE PROGRAMA koji kupuje) i iznosa transakcije;
  • Korisnik može izvršiti kupovinu isključivo svojom karticom Visa, Master ili DinaCard, unosom traženih podataka;
  • Nakon izvršene kupovine, korisnik na e-mail, koji je ostavio prilikom kreiranja svog naloga, dobija potvrdu o izvršenoj transakciji;
  • Nakon toga, pomoću svog naloga (na gore opisan način) može pristupiti LEPO MI JE ONLINE PROGRAMU koji je kupio, neograničen broj puta.
 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 • Za korisnike platnih kartica van područja Republike Srbije, cene su izražene informativno u valuti evro (EUR), ali će pritom sva plaćanja biti izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica korisnika biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/ banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

(Translation in English : All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in shown currency into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations/your issuing bank. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site and your credit card bank statement. Thank you for your understanding.)

 

PRISTUP LEPO MI JE ONLINE PROGRAMU

 

 • Nakon kreiranja naloga (prema gore opisanom uputstvu) i plaćanja programa (prema gore opisanom uputstvu), korisnik neograničeno može koristiti dati LEPO MI JE ONLINE PROGRAM;
 • Pristup programu moguć je isključivo na sajtu www.lepomije.rs, na za to označenom mestu (klikom na dugme u gornjem desnom uglu naslovne stranice (Homepage), odnosno putem linka https://www.lepomije.rs/profile/
 • Da bi pristupio datom programu, potrebno je da korisnik svaki put unese odgovarajuće „log-in“ podatke i to prateći sledeće korake:
 1. Pomoću podataka (korisničko ime i lozinka) koje je uneo prilikom kreiranja naloga;
 2. Pomoću svog Facebook ili G-mail naloga (ako je odabrao tu opciju prilikom registracije naloga);
 • Unosom navedenih podataka, korisnik pristupa svom nalogu, na kome ima uvid o sledećem:
  • Svoje lične podatke, koje je uneo prilikom registracije i koje može menjati;
  • Svoju lozinku za pristup, koju može menjati po potrebi;
  • Svoju fotografiju, koju može odabrati da postavi unutar naloga;
  • Pregled svih podataka o transakciji (naziv kupljenog programa i iznos transakcije);
  • Pristup svim kupljenim programa;
  • Pojedinačnom programu korisnik može pristupiti jednostavnim klikom na taj program, nakon čega ima jasan uvid i pregled svih sadržaja programa, po redosledu koji je autor programa predvideo za korisnike;
 • LEPO MI JE ONLINE PROGRAME korisnik može, na gore navedeni način, pratiti sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme koje odabere, pri čemu mu je neophodna Internet konekcija;
 • Takođe, iako je programe moguće pratiti i na mobilnom telefonu i tabletu, radi potpunog ugođaja i najkvalitetnije slike i zvuka, preporučujemo korisnicima da program prate sa svog desktop ili lap-top računara;
 • Kupljeni LEPO MI JE ONLINE PROGRAMI ostaju u trajnom vlasnišvu korisnika i može im pristupiti na gore opisan način, osim u slučaju više sile kojom se smatraju pojave na koje autor programa i veb sajta www.lepomije.rs ne može uticati i koje utiču na nemogućnost prikazivanja veb sajta, a samim tim i online programa na Internetu (vanredne situacije, vremenske nepogode, problemi na Internetu na koje autor programa nema uticaj i slično).

 

Pomoć i podrška prilikom kupovine LEPO MI JE ONLINE programa

 

POMOĆ I PODRŠKA PRILIKOM KUPOVINE

 

 • U slučaju tehničkih problema prilikom kupovine LEPO MI JE ONLINE programa ili greške prilikom kupovine, korisnik može poslati informacije o problemu, isključivo na dole navedenu adresu i biće mu obezbeđen odgovor i podrška u najkraćem roku (predviđen rok je 24 sata).
 • E-MAIL: lepomije.online@gmail.com

 

OPIS I CENE LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA

 

 • Svaki LEPO MI JE ONLINE PROGRAM detaljno je opisan na stranici datom programa, na veb sajtu www.lepomijer.rs
 • Cene LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA, izražene su u valuti Republike Srbije – dinar (RSD), za korisnike iz Republike Srbije;
 • Za korisnike platnih kartica van područja Republike Srbije, cene su izražene informativno u valuti evro (EUR), ali će pritom sva plaćanja biti izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica korisnika biće izražen u njegovoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/ banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

(Translation in English : All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in shown currency into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations/your issuing bank. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site and your credit card bank statement. Thank you for your understanding.)

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

 

 

 • Svi podaci korisnika LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA su zaštićeni u skladu sa Politikom privatnosti korisnika svih sadžaja veb sajta www.lepomije.rs, a koji su detaljno opisani u posebnom dokumentu, objavljenom na veb sajtu, pod nazivom Politika privatnosti

 

 

ZAŠTITA PODATAKA O FINANSIJSKOJ TRANSAKCIJI

 

 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, kao neophodnog koraka prilikom kupovine LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

REKLAMACIJE I POVRAĆAJ FINANSIJSKIH SREDSTAVA

 

 • Kupovinom LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA, korisnik je saglasan sa svim pravilima korišćenja istaknutim u ovom dokumentu, kao i u dokumentu Politika privatnosti;
 • U slučaju tehničke greške ili problema prilikom finansijske transakcije, pružanjem validnog dokaza o nastanku greške, korisnik može zahtevati povraćaj finansijskih sredstava, slanjem svih informacija na e-mail: lepomije.online@gmail.com
 • U tom slučaju, važno je da korisnik ima u vidu da se povraćaj sredstava korisniku koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev autora programa LEPO MI JE, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice, kao i da sam autor programa LEPO MI JE, niti agencija čiji je vlasnik, ne mogu izvršiti povraćaj sredstava.

 

O nama

 

LEPO MI JE ONLINE PROGRAMI su deo Programa ličnog razvoja LEPO MI JE, čiji je autor Milica Stojiljković i koje sprovodi u okviru delatnosti agencije čiji je osnivač:

 

 • NAZIV AGENCIJE: 

Milica Stojiljković PR agencija za organizovanje zabavnih i rekreativnih delatnosti LEPO MI JE Beograd

 • ADRESA: 

Draže Pavlovića 12, Beograd

 • ŠIRFA DELATNOSTI: 

9329

 • MATIČNI BROJ: 

64554581

 • PIB: 

109972367

 • TELEFON: 

+ 381 64 1900 725

 • E-MAIL:

lepomije.milica@gmail.com

 

Predlažemo da pažljivo pročitate ovaj dokument, kako biste se pažljivo informisali o svim detaljima pristupa LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA. Kupovinom LEPO MI JE ONLINE PROGRAMA, potvrđujete da ste, kao korisnik saglasni sa svim pravilima korišćenja istaknutim u ovom dokumentu,

 kao i u dokumentu Politika privatnosti.

Radujemo se budućoj saradnji, na obostrano zadovoljstvo.