ČUDESNA MOĆ MUZIČKIH FREKVENCIJA

Slušajući muziku, znas da ti neka melodija prija, neka ne. Da ti različita muzika budi drugačiji ugođaj. Ali moć muzike i njenih frekvencija je mnogo veća, zato što frekvencija svakog tona utiče na promenu energije, ponašanja ćelija i DNK. Zbog toga, samo slušanje muzike na određenoj frenkveniji može uticati na promenu tvog psiho-fizičkog stanja i raspoloženja.

Rad celog tvog organizma proizvodi određenu energiju. Svaka tvoja misao i osećanje su talas određene frekvencije. Tvoji odnosi sa ljudima, okruženjem i drugim živim bićima su, takođe, energetska razmena. A oko 70% tvog organizma čini voda, koja je važan regulator energetskih procesa.

I kakve sve to veze ima sa muzikom? Nauka je dokazala da zvuk deluje na kristale u vodi, odnosno na kristale vode u tvom telu i ćelijama, a pored toga i na jezgro ćelije, hromozome i DNK. Zato slušanjem muzike na određenoj frekvenciji, voda u tvom telu se ponaša različito, zbog čeka muzika u tebi izaziva različita stanja i raspoloženja.

Najzanimljiviji deo u vezi sa ovom temom je da svaki ton solfeđo lestvice ima određenu frekvenciju. A svaka ta frekvencija ima direktan uticaj na tvoje stanje. To će ti pomoći, da znaš koju muziku je korisno slušati u odnosu na datu situaciju u kojoj se nalaziš.

Meni je praksa pokazala, da u trenucima kada nemamo kapacitet ni da meditiramo, ni da se opustimo, kada nam je zdravljen narušeno, a volja i raspoloženje na niskom nivou, tada je veoma dobro slušati muziku na određenoj frekvenciji, jer nas samo slušanje menja i čini da se dogodi konstuktivna promena.

Evo koju energiju donosi svaki od solfeđo tonova:

  • DO – 396Hz – oslobađa od straha, osećaja krivice, pomaže u ostvarivanju ciljeva i uzemljuje;
  • RE – 417Hz – budi uspavane potencijale, prevazilazi blokade i traume, rešava sitaucije i budi konstruktivne promene;
  • MI – 528Hz – frekvencija ljubavi, budi životnu energiju, kreativnost, smirenost, radost i jasnoću, vraća te u izvorno stanje i harmonizuje DNK;
  • FA – 639Hz – veoma je korisna za lep sklad sa okruženjem, budi lepu komunikaciju i zdrave odnose, pomaže ćeliji pri lečenju tumora, jer ćelije tumora ne komuniciraju sa svojom okolinom, a ova frekvencija ih navodi na otvaranje i zdravo uspostavljanje komunikacije među ćelijama, neophodno za ozdravljenje
  • SOL – 741Hz – veoma povoljno utiče na detoksikaciju, čišćenje od virusnih, gljivičnih i bakterijskih infekcija, opušta i otvara;
  • LA – 852Hz – korisna pri podizanju na više nivoe svesnosti, pomaže ćeliji da pređe na viši nivo i da primi više vibracije.

Pored ovih osnovnih, danas je originalnoj solfeđo lestvici dodatno još tri tona:

  • Frenkvencija 174 Hz – utiče na ublažavanje bola, kao prirodna anestezija, veoma dobra protiv bola u leđima, nogama i stopalima;
  • Frekvencija 285 Hz – utiče na obnavljanje tkiva i organa;
  • Frekvencija 963 Hz – povezuje svaki sistem sa višom svešću i budi prirodno stanje harmonije.

Ako želiš, u određenoj situaciji da slušaš neku od navedenih freknvecija, dovoljne je da na YouTube pretraživaču uneseš pojam Muzika i određenu frekvenciju. Tamo ti je dostupan zaista veliki izbor ovakve muzike. Pritom imaju u vidu, da nema potrebe navedene frekvencije slušati satima. Dovoljno je desetak minuta dnevno i to bez mešanja više frekvencija u isto vreme.